VŠE KOLEM STAR WARS

Jestli máte rádi STAR WARS tak jste tady správně

SENÁT

Jako každé republice nevévodí pouze jedna jediná postava, i tady tomu není jinak. O věcech týkajících se Republiky rozhodují senátoři společně s hlavním kancléřem a byrokraty. Řešení problému probíhá většinou hlasováním pro určitou možnost, která je k dispozici. Možnost, která získá nejvíce hlasů je za souhlasu kancléře učiněna.

Celý senát řídí kancléř, který má po své pravici a levici dva byrokraty, kteří mu radí a také zasahují do jednání. Dále pak do senátu patří senátoři, to jsou zástupci všech soustav patřících do Republiky. Ti naslouchají návrhům a rozhodnutím nejvyššího kancléře a mají možnost hlasovat o problému týkající se určité věci.

Zasedací místnost senátu Republiky

Zasedací místnost senátu je tvořena jedním vysokým podstavcem pro kancléře, který je umístěn přesně ve středu celé místnosti. Po stranách, které jsou kruhového typu, jsou rozmístěny malé létací vozíčky, na kterých senátoři prohlašují své názory. Celá místnost je dobře ozvučena, aby všichni zúčastnění zasedání dobře slyšeli.

Mimo již jmenované senátory, byrokraty a kancléře se o dění senátu zajímají také rytíři řádu Jedi, kteří do některých rozhodnutí zasahují a musí jimi být schválené. Proto jsou známi jako strážci míru a klidu v Republice.

Senát je pro Republiku velmi důležitý, bez něho by ani nemohla existovat. Proto je dobré, že mu Republika věnuje velkou pozornost.

 
DÍKY ZA TVŮJ ČAS